کدخبر: 16310

حادثه|حادثه خونین| حادثه در سیستان

حادثه خونین در سیستان| بخوانید

یکی از مرزبانان مرز نگور واقع در استان سیستان بلوچستان در حین کنترل و پایش نوار مرزی به درجه رفیع شهادت نائل شد.

 استواریکم امیرحسین خالص خمر سوم مرداد ماه در مرز نگور در حین پایش نوار مرزی بر اثر واژگونی خودرو مجروح و به بیمارستانی در زاهدان منتقل و متأسفانه شب گذشته بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

 

ارسال نظر: