کدخبر: 7051

آبادان به خون کشیده شد| پای پلیس آبادانی نصف شد

جلب به دادرسی و کیفرخواست برای عامل تیراندازی که باعث قطع پای پلیس آبادانی بود صادر شد.

یک منبع آگاه اظهار داشت: برای عامل تیراندازی به سمت مامور پلیس آگاهی آبادان جلب به دادرسی وکیفر خواست صادر شده است.

برخورد قاطع باعامل شلیک وقطع پای پلیس آبادانی

این منبع آگاه گفت سال گذشته مأمورین پلیس آگاهی آبادان قصد دستگیری متهم به اتهام قدرت نمایی با سلاح گرم در منطقه جرم خیز شطیط این شهرستان را داشتند که متهم به محض رویت پلیس با یک قبضه اسلحه  به سمت پای  یکی از مأمورین تیراندازی و پای مامور را مجروح کرد و قبل از حضور نیروهای کمکی از محل گریخت که این تیرخوردگی باعث قطع پای پلیس جوان شد.

 در همین رابطه متهم پس از چندروز  شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد.

پس از دستگیری متهم وی با دستور بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب آبادان بازپرس حمیدرضا قارایی با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد .

بازپرس قارایی هفته گذشته برای متهم به جرم حمل و نگهداری سلاح غیر مجازجنگی، تیراندازی به سمت مأمورین، جرح عمدی مأمورین پلیس در حین انجام وظیفه و همچنین قدرت نمایی جلب به دارسی و درخواست کیفرخواست کرد.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها