کدخبر: 1355

از طریق ثبت نام در این سایت اینترنت رایگان بگیرید/رتبه بندی براساس کدملی

برای ثبت نام در طرح اینترنت رایگان انتخاباتی، افرادی که رقم آخر کد ملی شان به صفر و یک ختم می شود، می‌توانند از سایت مخصوصی که اعلام شده اقدام کنند.​

بنابر اعلام وزیر ارتباطات ثبت نام اینترنت رایگان از امروز آغاز شد.کسانی که رقم آخر کد ملی شان به عدد ۰ و ۱ ختم می شود، با کلیک در این سایت ثبت نام کنند. برای هر کد ملی یک بسته هفت گیگابایتی اینترنت یک ماهه به عنوان هدیه در نظر گرفته شده است.

زمان بندی ثبت نام اینترنت رایگان انتخاباتی

ساعت ۱۲دوشنبه ۳ خرداد تا ساعت ۱۲ سه شنبه ۴ خرداد: افرادی که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۰ و یا ۱ است.

ساعت ۱۲ سه شنبه ۴ خرداد تا ساعت ۱۲ چهارشنبه ۵ خرداد: افرادی که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۲ و یا ۳ است.

ساعت ۱۲ چهارشنبه ۵ خرداد تا ساعت ۱۲ پنج شنبه ۶ خرداد: افرادی که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۴ و یا ۵ است.

ساعت ۱۲ پنج شنبه ۶ خرداد تا ساعت ۱۲ جمعه ۷ خرداد: افرادی که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۶ و یا ۷ است.

ساعت ۱۲ جمعه ۷ خرداد تا ساعت ۱۲ شنبه ۸ خرداد: افرادی که رقم اخر کد ملی آن‌ها ۸ و یا ۹ است.

ساعت ۱۲ شنبه ۸ خرداد تا ساعت ۱۲ دوشنبه ۱۰ خرداد، ثبت نام برای تمامی کد ملی ها آزاد است.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها