کدخبر: 576

دیه عمد و غیرعمد در سال ۱۴۰۰ چقدراست؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت:برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل عمدی یا غیرعمدی مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان و این نرخ هم ۱/‌۱/‌۱۴۰۰ لازم اجرا است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به میزان دیه سال ۱۴۰۰ گفت: این موضوع در پایان هر سال باید توسط قوه قضائیه تعیین و تکلیف شود، برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل عمدی یا غیرعمدی مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان و این نرخ هم ۱/‌۱/‌۱۴۰۰ لازم اجرا است.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها