کدخبر: 17890

نحوه تنظیم دادخواست چگونه است

 

 

تنظیم دادخواست از جمله امور حقوقی مهمی است که توسط وکیل حقوقی انجام می شود. باتوجه به اهمیت تنظیم دادخواست، اشتباهاتی که در تنظیم دادخواست می تواند موجب  رد دادخواست شود بنابراین در صورتی که تنظیم دادخواست تحت نظر وکیل تنظیم دادخواست امکان ایراد در دادخواست کمتر می شود.

در دادخواست چه مواردی باید قید شود؟

 

در دادخواست مواردی که باید قید شود به شرح زیر است:

 • نام و نام خانوادگی
 • اقامتگاه
 • شغل خوانده
 • تعیین خواسته
 • بهای خواسته
 • تعهدات خواهان
 • جهاتی که به موجب آن خواهان مستحق مطالبه است
 • آنچه که خواهان از دادگاه درخواست می کند
 • اشاره به هر ادله ای که مستند ادعای خواهان است
 • شهادت شهود
 • امضای دادخواست دهنده

لازم به ذکر است اصل یا رونوشت اسنادی که به آن استناد داده شده است می بایست پیوست شود.

در صورتی که خواهان وکیل داشته باشد وکیل تنظیم دادخواست می بایست وکالتنامه خود را نیز پیوست کند.

بعد از تنظیم دادخواست و ارسال آن به دادگاه، دادگاه چه وظایفی دارد؟

مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده می بایست فورا پرونده را در اختیار دادگاه قرار دهد. رییس دادگاه می بایست پرونده را ملاحظه کند و در صورتی که پرونده کامل باشد پرونده را به منظور تعیین وقت به دفتر دادگاه برگرداند بعد از این که وقت دادگاه مشخص شد، دستور ابلاغ دادخواست صادر می شود. لازم به ذکر است وقت جلسه می بایست به نحوی تنظیم شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز باشد. و در صورتی که نشانی یکی از طرفین یا هر دو خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه می بایست بیش از دو ماه باشد.

بیشتر بخوانید : تنظیم دادخواست توسط وکیل

بعد از تنظیم دادخواست و دستور دادگاه دایر بر ابلاغ اوراق دعوا، مامور ابلاغ چه وظیفه ای دارد؟

مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و همچنین می بایست رسیدی بگیرد. لازم به ذکر است که ابلاغ می تواند در محل کار یا محل سکونت خوانده صورت بگیرد. هچنین همان طور که در بحث وکیل خانواده به آن اشاره شد اقامتگاه زن شوهر دار محل سکونت شوهر است ولی اگر اقامتگاه مجزایی انتخاب کرده باشد ابلاغ اوراق در همان محل صورت می گیرد.در صورتی که مامور ابلاغ نتواند اوراق را به دست خود خوانده برساند تکلیف چیست؟

همان طور که اشاره شد بعد از تنظیم دادخواست و دستور دادگاه مبنی بر ابلاغ، دادخواست می بایست به خوانده نیز ابلاغ شود در صورتی که مامور ابلاغ نتواند شخص خوانده را بیابد می بایست اوراق را به یکی از خویشاون و بستگان او که قدرت تشخیص داشته اشد ابلاغ کند.

پیشنهاد می کنیم مطالعه شود : تنظیم لایحه چگونه است؟

بهای خواسته به چه نحو مشخص می شود؟

 • در تنظیم دادخواست بهای خواسته نیز باشد مشخص شود. بهای خواسته به شرح زیر مشخص می شود:
 • اگر خواسته پول رایج باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه .
 • اگر مبلغ مورد مطالبه ارز خارجی باشد بهای خواسته به نرخ رسمی ایران محاسبه می شود.
 • در صورتی که چند خواهان وجود داشته باشد در تنظیم دادخواست می بایست مجموع خواسته محاسبه شود.
 • در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته همان است که خواهان مشخص کرده است و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن اعتراضی نکرده باشد.

جهت مشاوره حقوقی جهت تنظیم دادخواست می توانید با شماره های داخل سایت تماس گرفته و سوال های خود را از تیم مجرب آریا دادیار بپرسید.

 

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها