کدخبر: 2030

خبر خوش درباره واریز حقوق بازنشستگان/جزئیات مهم

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ تیر آغاز شده است و تا ۳۱ تیر بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.

حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در تیر ۱۴۰۰ بر اساس حرف اول نام خانوادگی آنان و طبق جدول زیر پرداخت می‌شود:

جدول زمانبندی واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ( تیر ۱۴۰۰ )

نام حرف تاریخ پرداخت

آ، ا ۱۴۰۰/۴/۲۰

حرف ب تا ش شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۰/۴/۲۱

حرف ص تا ی شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۰/۴/۲۲

ب ۱۴۰۰/۴/۲۳

پ، ت، ث ۱۴۰۰/۴/۲۴

چ، ج، ژ، ص ۱۴۰۰/۴/۲۵

ض، ز، ف ۱۴۰۰/۴/۲۶

ح، همکاران بازنشسته ۱۴۰۰/۴/۲۷

ق، ر، س ۱۴۰۰/۴/۲۸

بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، کشاورزی، صادرات ۱۴۰۰/۴/۲۹

ط، ظ، خ ۱۴۰۰/۴/۲۹

گ، ل، و، ه، غ، ی، ذ، ک ۱۴۰۰/۴/۳۰

د، ش، ع، ن، م و بنیاد شهید ۱۴۰۰/۴/۳۱

 

 

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها