کدخبر: 522

افزایش حقوق کارمندان تصویب شد/ حقوق کارمندان در 1400 چقدر خواهد بود؟

حین بررسی لایحه بودجه 1400 نمایندگان دو پیشنهاد برای افزایش حقوق کارمندان در سال 1400 مطرح کردند، یکی افزایش درصدی حقوق همه کارمندان و دیگری افزایش درصدی برای کم درآمدها و افزایش مبلغ ثابت برای پردرآمدها. این دو پیشنهاد برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم دیروز مجلس، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با ارجاع جزء(1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.در جزء(1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده لایحه بودجه افزایش حقوق کارمندان 25 درصد پیش بینی شده است.

با این حال برخی نمایندگان پیشنهاد متفاوتی داشتند. احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن ارائه پیشنهادی خواستار این شد که افزایش 25 درصدی حقوق برای دریافتی های تا 5 برابر حداقل حقوق اعمال شود و سطوح دریافتی بالاتر، به میزان ثابت 5.2 میلیون تومان افزایش یابد.

نمایندگان پیشنهاد دهنده افزایش حقوق کارمندان به روش درصد افزایش برای سطح پایین و مقدار ثابت افزایش ریالی برای سطوح بالا معتقدند در شرایط تورمی و ناعادلانه موجود، این روش باعث کاهش شکاف طبقاتی می شود. چرا که با پیشنهاد افزایش 25 درصد، کارمندان با دریافتی مثلا 40 میلیون تومان، با حقوق 50 میلیونی مواجه خواهند شد و این نحوه افزایش موجب تشدید بی عدالتی و فاصله طبقاتی خواهد شد.

در مقابل برخی کارشناسان معتقدند درصد رشد ثابت برای حفظ انگیزه کارشناسان و متخصصانی که دریافتی بالاتر دارند، ضروری است چرا که باید تناسبی بین میزان دریافتی همان مدیر در بخش خصوصی با بخش دولتی باشد و اگر فاصله خیلی زیاد شود، باعث فساد و بی انگیزگی خواهد شد.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها