کدخبر: 10903

بورس امروز 23 فروردین 1401 در چه وضعیتی است؟

با این وصف براساس رفتار حقیقی ها در روز سه شنبه و خروجی پولها و البته توان خریداران در برابر فروشندگان، احتمال اینکه شاخص بتواند از مسیر نزولی برگردد، سخت اما بعید نیست.

معاملات بازار سهام در روز سه شنبه شاهد یک اتفاق عجیب بود. حقیقی ها در یک حرکت غافلگیرکننده به صورت هزار میلیارد تومانی پولهایشان را از بازار سهام خارج کردند و این در حالی بود که در معاملات هم بیشتر در موقعیت فروشنده ظاهر شدند.

براساس تازه ترین نظرسنجی های اقتصادنیوز رفتار حقیقی ها نشان داد که همچنان تردیدها در بازار برقرار است و البته برخی هم مدعی اند که این رفتار واکنشی واقعی به شرایط کنونی اقتصاد است که سردرگم منتظر مانده است.

با این وصف براساس رفتار حقیقی ها در روز سه شنبه و خروجی پولها و البته توان خریداران در برابر فروشندگان، احتمال اینکه شاخص بتواند از مسیر نزولی برگردد، سخت اما بعید نیست. اگرچه صعود و نزول در بازارهای مالی به مثابه رفتار سینوسی طبیعی است اما شدت گرفتن نزول و صعود شاخص همواره با معنا و در واکنش به رخداد یا رویدادی خواهد بود. اتفاقی که مثال عینی آن را می توان با رفتار غیرمنتظره حقیقی ها سنجید و مورد تامل قرار داد.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها