کدخبر: 10934

سفارت ایران در کابل گل باران شد+ عکس

شماری زیادی از شهروندان افغانستان امروز چهارشنبه ۲۴فروردین ماه در تجمعی از دو ملت ایران و افغانستان خواستند تا درمقابل نفاق دشمنان دو ملت هوشیار باشند.

تجمع مردم کابل برای محکومیت تعرض به اماکن دیپلماتیک ایران با قرائت بیانیه مشترک پایان یافت. تجمع بزرگ مردمی برای مقابله با فتنه گران با محکومیت حمله به اماکن دیپلماتیک ایران و همچنین قرائت بیانیه و اهدای گل به سفارت این کشور در کابل پایان یافت.

شماری زیادی از شهروندان افغانستان امروز چهارشنبه ۲۴فروردین ماه در تجمعی از دو ملت ایران و افغانستان خواستند تا درمقابل نفاق دشمنان دو ملت هوشیار باشند.

بیانیه پایانی تجمع بزرگ مردم کابل «نه به فتنه گران» به شرح زیر است:

«این جمع شدن به معنی بلندکردن فریاد نه گفتن به دشمنان و نفاق افگنان و زمزمه قشنگی همبستگی میان ملت برادر ایران و افغانستان است. از دو دولت ایران و افغانستان می‌خواهیم تا با مدیریت سالم  مانع ایجاد تفرقه دشمنان شده وجلو همچو جریان‌ها مخرب دشمنان شوند.

امروز و بارها فریاد اتحاد دو ملت قهرمان و مجاهد را سرخواهیم داد تا ندایی بلندی بر توطئه های دشمن بوده و صدایی برای همدلی، دوستی و همگرایی دو ملت باشد.

اگر شماری افراد مغرض دیروز درب کنسولگری ایران را در هرات سنگباران کردند ما امروز به نمایندگی مردم افغانستان درب سفارت ایران را در کابل به نشانه برادری ودوستی گلباران خواهیم کرد.

مردم افغانستان و ایران باید در در مقابل توطئه های دشمن با هوشیاری تمام نه گفته وبا همدلی و برادری مشت کوبنده بردهان نفاق افگنان باشید. در پایان این مراسم مردم کابل با نمایندگی از مردم افغانستان به سفارت ایران در کابل گل تقدیم کردند.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها