کدخبر: 11859

سرقت عجیب در تهران| پل های تهران دزدیده شد

سرقت بزرگتر و پیچیده تری در پل طبقاتی صدر اتفاق افتاد و روکش تزریق بتن در تمام پایه های پل صدر به طور کامل به سرقت رفت.

ناصر امانی در جریان جلسه شورای شهر تهران تذکری درباره سرقت تجهیزات شهری تهران با استناد بند ۳۰ قانون شوراها مطرح کرد.

ناصر امانی گفت: نظارت بر حسن اداره شهرداری و کلیه سازمان ها و شرکت های وابسته و حفظ سرمایه و دارایی شهروندان جزو وظایف قطعی شورا است. او ادامه داد: در تاریخ ۱۲/۸/۱۴۰۰ تذکری درباره سرقت اموال عمومی شهر به ویژه پل شهید حکیم تذکری به شهردار تهران دادم و درخواست کردم در تعامل با نیروی انتظامی عوامل را شناسایی و معرفی کنند که امیدوارم در دست اقدام باشد.

امانی در ادامه به یک سرقت بزرگتر در ایام تعطیلات نوروز اشاره کرد و گفت: سرقت بزرگتر و پیچیده تری در پل طبقاتی صدر اتفاق افتاد و روکش تزریق بتن در تمام پایه های پل صدر به طور کامل به سرقت رفت.

عضو شورای شهر گفت: البته اطلاعی ندارم چه اقدامی برای شناسایی و برخورد با این اتفاق صورت گرفته اما این سرقت حکایت از تداوم سرقت های هوشمند و برنامه ریزی شده و ایجاد ترس و وحشت و ناامنی برای شهروندان است که انگیزه هایی غیر از انگیزه مالی پشت این اقدامات است و آن ایجاد و القا ترس و ناامنی با استفاده از سرقت تاسیسات شهری است.

امانی با بیان اینکه این اقدامی سازماندهی شده است گفت: این کار حاکی از اقدامی سازماندهی شده است و باندی پشت این سرقت ها فعالیت می کنند. که متاسفانه به ایستگاه های بی.ار.تی نیز تسری کرده است. تابلوی مزار شریف شهدا نیز در یکی از قطعات بهشت زهرا کاملا کنده شده است.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به تقسیم کار انجام شده در زمان بهره برداری از پل صدر گفت: وقتی قرار بود پل صدر به بهره برداری برسد شهردار وقت تهران تقسیم کار کرد و نگهداری و حفاظت از پل را به منطقه یک واگذار کرد.تامین منابع مالی و نیازهای هزینه ای به عهده معاونت مالی و نظارت فنی و کنترل ایمنی بر عهده معاونت فنی و عمرانی باقی ماند. نمی دانم این تقسیم کار در دوره قبل تغییر کرده و سیاست شهردار در این دوره چیست اما برای حفاظت از این تأسیسات باید تدبیری اندیشیده شود و با توجه به وجود دست های پنهان سازمان های امنیتی و نظامی به این موضوع ورود کنند.

پرویز سروری در واکنش به تذکر امانی گفت: این یک سرقت نیست و به نظر می رسد جریان سیاسی و پشت پرده ای وجود دارد که می خواهد وحشت و ناامیدی را ترویج کندو شهرداری باید اقدام قابل قبولی در این زمینه انجام دهد.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها