کدخبر: 12083

کرونا | آمار کرونا | ویروس کرونا

کرونا از بین رفت| آمار کرونا صفر شد؟

بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته سوم اردیبهشت ماه مصادف با هفته ۱۱۶ همه‌گیری کرونا در کشور نشان می‌دهد در پنج استان زنجان، سمنان، فارس، کردستان و گلستان مرگ و میر ناشی از کرونا صفر بوده است.

 در پنج استان زنجان، سمنان، فارس، کردستان و گلستان مرگ و میر ناشی از کرونا صفر بوده است. تعداد موارد فوتی جدید در هفته اخیر ۷۸ نفر بوده است. بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته سوم اردیبهشت ماه مصادف با هفته ۱۱۶ همه‌گیری کرونا در کشور نشان می‌دهد در پنج استان زنجان، سمنان، فارس، کردستان و گلستان مرگ و میر ناشی از کرونا صفر بوده است.

همچنین تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته اخیر ۲۲۱۸ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۵۳۶ نفر و تعداد موارد فوتی جدید در هفته اخیر ۷۸ نفر بوده است.  

تهران

در استان تهران در هفته اخیر، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۸۲ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۹۵ نفر و  تعداد موارد فوتی جدید ۱۲ نفر بوده است .  

همچنین در استان تهران در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور بوده است.  

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش مختصر داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.  

ایلام

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور است.  

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری  و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بالاتر است.  

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش مختصر داشته است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور است.

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری ایستا و فوت استان افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بالاتر است.

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری و مرگ و میر استان در حد متوسط کشور است.

لرستان

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مرگ و میر استان در حد متوسط کشور است.  

یزد

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش مختصر یافته است. میزان بروز موارد بستری و مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر است.

بوشهر

موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.  

خوزستان

در این هفته موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری بیش از متوسط کشور و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور است.  

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها