کدخبر: 12169

یارانه| یارانه معیشتی| واریز یارانه

یارانه جدید برای این افراد| حساب ها شارژ شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: لیست افرادی که اعتراض کردند در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گرفت و یارانه معیشتی یک ماه به حساب آن‌ها واریز می‌شود، اما تا یک ماه آینده که ما فرصت بررسی داریم مسدود خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آمار و کد ملی تمام افرادی که تا فروردین یارانه ‌گرفتند و این ماه یارانه آن‌هاحذف شد به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارسال شد.

آقای حجت‌الله عبدالملکی گفت: لیست افرادی که اعتراض کردند در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گرفت و یارانه معیشتی یک ماه به حساب آن‌ها واریز می‌شود، اما تا یک ماه آینده که ما فرصت بررسی داریم مسدود خواهد بود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رسیدگی به شکایت مردم در حال انجام است، چون بانک‌های اطلاعاتی بسیاری داریم چک کردن آن‌ها فرصت زیادی لازم دارد.

او گفت: در جریان این بررسی تعاملی با سرپرستان خانوار که اعتراض دارند خواهیم داشت و به آن‌ها پیامک می‌دهیم تا شناسنامه اقتصادی خود را ملاحظه کنند اگر آن‌ها جزو نه دهک باشند اجازه برداشت مبلغ یارانه به آن‌ها داده خواهد شد.

رئیس جمهور ظهر یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد، کمک معیشتی ماه اول به حساب تمامی افرادی که تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه بوده، اما در این مرحله کمک معیشتی دریافت نکرده‌اند و متقاضی تجدیدنظر در دهک‌بندی فعلی هستند، واریز شود.

یارانه معیشتی جدید هفته قبل واریز شد که سه دهک اول مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و دهک چهار تا نه هم ۳۰۰ هزار تومان دریافت کردند و دهک دهم هم از جمع یارانه بگیران حذف شدند.

رسیدگی به شکایت مردم در حال انجام است، چون ما بانک‌های اطلاعاتی بییاری داریم و چک کردن آن‌ها فرضت لازم داریم در جریان این بررسی تعاملی با سرپرستان خانوارس که اعتراض دارند خواهیم داشت و به آن‌ها پیامک می‌دهیم تا شناسنامه اقتصادی خودد را ملاحضه کنند اگر آن‌ها جزو نه دهک باشند اجازه برداشت مبلغ به آن‌ها وایز خواهد شد.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها