کدخبر: 12480

قالیباف دستور داد

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز ۳ خرداد ماه به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۸ و ۱۱ دقیقه و با حضور دو سوم از نمایندگان آغاز شد.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه آغاز شد.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از وقوع حادثه غمبار فرو ریختن ساختمان اداری - تجاری متروپل در شهر آبادان، بر لزوم شناسایی متخلفین تاکید کرد و در ماموریتی از کمیسیون عمران مجلس خواست که گزارش بررسی ابعاد مختلف این حادثه را تهیه و ارائه کند.

 

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز ۳ خرداد ماه به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۸ و ۱۱ دقیقه و با حضور دو سوم  از نمایندگان آغاز شد.دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده(۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شـوراها مبنـی بـر تصـویب تقاضـای تحقیـق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری

گــزارش کمیســیون کشــاورزی، آب، منــابع طبیعــی و محــیط زیســت مبنــی بــر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در خصـوص انتقـال آب بین حوضه ای

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد نقض اصل ۱۲۱ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات توسط رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم

ادامه رسیدگی به کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح دو فوریتی اصلاح جدول ۴-۲۴ محرومیـت زدایـی (جداول منابع و مصارف تبصره ۱۴) قانون بودجـه سـال ۱۴۰۱ کل کشور

ادامه رسـیدگی بـه گـزارش کمیسـیون قضـائی و حقـوقی درمورد: طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عـدالت اداری

انتخاب نمایندگان ناظر در شورای هیات امنای اعتبارات موضوع بند الف تبصره ۱۸

بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها