کدخبر: 12537

ساختمان متروپل جان چند نفر را تا کنون گرفته؟

​پیکر دیگری در محل حادثه متروپل آبادان پیدا شد و با این احتساب تعداد قربانیان حادثه به 16 نفر رسید.

با کشف دو پیکر دیگر در محل حادثه متروپل تعداد قربانیان به ١٦ نفر افزایش پیدا کرد.

پیکر دیگری در محل حادثه متروپل آبادان پیدا شد و با این احتساب تعداد قربانیان حادثه به 16 نفر رسید.

جستجوى امدادگران براى یافتن دیگر مفقودان ادامه دارد.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها