کدخبر: 12772

تهران آلوده شد| تهران تعطیل می شود؟

همچنین تهران از ابتدای سال ۲ روز هوای پاک و ۴۷ روز هوای قابل قبول و ۱۷ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس جامعه،۳ روز ناسالم برای همه افراد و۲ روز هوای خطرناک داشته است.

 طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا میانگین بر روی عدد ۷۶ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود. شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۶ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول و در مرز آلودگی است.

همچنین تهران از ابتدای سال ۲ روز هوای پاک و ۴۷ روز هوای قابل قبول و ۱۷ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس جامعه،۳ روز ناسالم برای همه افراد و۲ روز هوای خطرناک داشته است.

بیشترین دمای هوای پایتخت امروز ۳۰ و کمترین دمای هوا ۲۲ درجه است.

 

ارسال نظر: