کدخبر: 14313

حقوق بازنشستگان | پاداش بازنشستگان | وام بازنشستگان

افزایش حقوق بازنشستگان منتفی شد | دولت سد راه افزایش حقوق شد!

برخی علت این سرسختی را حفظ آبروی دولت در نزد افکار عمومی می‌دانند، دیدگاهی که بعد از عقب‌نشینی دولت در خصوص افزایش حقوق کارگران شاغل می‌تواند منطقی و قابل قبول هم باشد.

مجلس یک ماه می‌شود که جانب بازنشستگان تامین اجتماعی را گرفته است اما دولت هنوز اصرار دارد تا افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان در حد همان ۱۰ درصد باقی بماند.

برخی علت این سرسختی را حفظ آبروی دولت در نزد افکار عمومی می‌دانند، دیدگاهی که بعد از عقب‌نشینی دولت در خصوص افزایش حقوق کارگران شاغل می‌تواند منطقی و قابل قبول هم باشد.

برابر این باور خوشبینانه، دور از انتظار نیست که با افتادن آب‌ها از آسیاب، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت چراغ خاموش از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد تغییر خواهد کرد.

در مقابل اما برخی دیگر با دیدی غیر خوشبینانه به ماجرا نگاه می‌کنند و معتقدند که دولت برای پیش برد برنامه‌های اقتصادی خود قصد دارد تا حقوق و دستمزد عموم شاغلان و بازنشستگان را هرچه بیشتر پایین نگهدارد.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها