کدخبر: 14554

سهام عدالت/ارزش سهام عدالت/سود سهام عدالت

ارزش سهام عدالت امروز 4 مرداد | جدول ارزش سهام

شاخص کل بازار بورس نیز با9680 واحد کاهش در ارتفاع 1.438.448 و شاخص هم وزن در ارتفاع 388.299 واحدی قرار گرفته است.

با کاهش شاخص بازار سهام امروز 4 مرداد 1401، ارزش سهام عدالت امروز به 10 میلیون و 858 هزار و 275 تومان رسید.امروز سه شنبه (4 مرداد 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون و127 هزار و877تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با9680 واحد کاهش در ارتفاع 1.438.448 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 388.299 واحدی قرار گرفته است.ارزش معاملات امروز بازار بورس3002 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5464 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فملی،فارس،حکشتی،نوری،شپنا،شبندر و کاوه بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس غصینو،دماوند،سمگا،وملل،بمپنا،بخش،دی است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

 ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 4 مرداد 1401

فارس  822 1168

شگویا 939 49

شاوان 2260 5

دانا 89 45

بنیرو  237 3

رمپنا 1479 143

اخابر 646 244

کگل 1187 107

حکشتی‌ 2113 80

فولاد 1069 2520

فولاژ 733 48

فخوز 411 116

ساراب 1594 9

ورنا 526 3

حپترو 4213 1

کچاد 1384 237

وپست 380 16

مارون 19100 49

شپنا  654 416

شتران 518 2600

شبندر 816 930

بسویچ 1654 9

وبملت 273 305

وبصادر 149 1427

خاور 186 420

وتجارت  146 1822

 فایرا 1885 32

شراز 1330 4

جم 4190 42

فملی 523 1840

سدشت 2446 8

بفجر 1686 38

وتوصا 760 12

 شبریز 4136 41

خساپا 163 36

لکما 70 22

بترانس 180 3

 ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 4 مرداد 1401

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (4 مرداد1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و858 هزار و275تومان رسید.تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

فارس  822 2292

شگویا 939 47

شاوان 2260 4

دانا 89 16

بنیرو  237 3

رمپنا 1479 137

اخابر 646 239

کگل 1187 104

حکشتی‌ 2113 78

فولاد 1069 2520

فولاژ 733 73

فخوز 411 296

ساراب 1594 9

ورنا 526 3

حپترو 4213 1

کچاد 1384 181

وپست 380 16

مارون 19100 47

شپنا  654 1008

شتران 518 2090

شبندر 816 912

بسویچ 1654 9

وبملت 273 299

وبصادر 149 1400

خودرو 188 47

وتجارت  146 1788

 فایرا 1885 31

شراز 1330 4

جم 4190 41

فملی 523 1473

سدشت 2446 8

بفجر 1686 38

وتوصا 760 12

 شبریز 4136 15

خساپا 163 39

لکما 70 22

بترانس 180 3

ارسال نظر: