کدخبر: 14757

قتل | علت قتل | قتل وحشتناک

برادرکشی در حالت مستی | قتل وحشتناک محله را ترساند

بررسی های اولیه حکایت از آن داشت که این دو برادر در حالت مستی با هم درگیر شده و یکی از آنها دیگری را از طبقه چهارم یک ساختمان به پایین پرتاب کرد.

مرد جوان برادر خود را از طبقه چهارم پرتاب کرد و کشت.به گزارش رکنا، 3 روز قبل درگیری دو برادر در شهرری منجر به قتل یکی از آنها شد و رسیدگی به پرونده در دستور کار ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

 

بررسی های اولیه حکایت از آن داشت که این دو برادر در حالت مستی با هم درگیر شده و یکی از آنها دیگری را از طبقه چهارم یک ساختمان به پایین پرتاب کرد.

رسیدگی به این پرونده در جریان رسیدگی قضایی قرار دارد.

ارسال نظر: