کدخبر: 14791

سهام عدالت/ارزش سهام عدالت/سود سهام عدالت

سهام عدالت با ارزش شد | ارزش سهام عدالت امروز 12 مرداد

ارزش معاملات امروز بازار بورس3563 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5479 هزار میلیارد تومان قرار داد.

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 12 مرداد 1401 به 10 میلیون935 هزار تومان745 رسید. امروز چهارشنبه (12 مرداد 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون و284 هزار و 311 تومان رسید.شاخص کل بازار بورس نیز با 7338 واحد افزایش در ارتفاع 1.437.360 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 384.055 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس3563 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5479 هزار میلیارد تومان قرار داد.  بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فارس،شپدیس،فملی،خودرو،حکشتی، خساپا،خبهمن بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس زاگرس،آریا،دماوند،بپاس،ددانا،خدیزل وصبا فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 12 مرداد 1401

فارس  837 1168

شگویا 952 49

شاوان 2120 5

دانا 90 45

بنیرو  239 3

رمپنا 1462 143

اخابر 646 244

کگل 1167 107

حکشتی‌ 2150 80

فولاد 1117 2520

فولاژ 725 48

فخوز 404 116

ساراب 1691 9

ورنا 480 3

حپترو 3888 1

کچاد 1373 237

وپست 400 16

مارون 19100 49

شپنا  645 416

شتران 507 2600

شبندر 798 930

بسویچ 1622 9

وبملت 274 305

وبصادر 144 1427

خاور 186 420

وتجارت  139 1822

 فایرا 1874 32

شراز 1599 4

جم 4179 42

فملی 545 1840

سدشت 2430 8

بفجر 1686 38

وتوصا 717 12

 شبریز 1707 41

خساپا 163 36

لکما 67 22

بترانس 184 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (12 مرداد1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و935هزار و 745 تومان رسید. تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

فارس  837 2292

شگویا 952 47

شاوان 2120 4

دانا 90 16

بنیرو  239 3

رمپنا 1462 137

اخابر 646 239

کگل 1167 104

حکشتی‌ 2150 78

فولاد 1117 2520

فولاژ 725 73

فخوز 404 296

ساراب 1691 9

ورنا 480 3

حپترو 3888 1

کچاد 1373 181

وپست 400 16

مارون 19100 47

شپنا  645 1008

شتران 507 2090

شبندر 798 912

بسویچ 1622 9

وبملت 274 299

وبصادر 144 1400

خودرو 187 47

وتجارت  139 1788

 فایرا 1874 31

شراز 1599 4

جم 4179 41

فملی 545 1473

سدشت 2430 8

بفجر 1686 38

وتوصا 717 12

 شبریز 1707 15

خساپا 163 39

لکما 67 22

بترانس 184 3

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها