کدخبر: 15111

قیمت دلار |نرخ دلار|قیمت یورو

قیمت دلار امروز 27 مرداد 1401 | دلار ارزان می شود | قیمت دلار در بازار آزاد چند؟

دلار کانادا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۸۸ تومان کاهش، ۲۳,۱۷۴ تومان نرخ گذاری شد.

امروز (پنجشنبه 27 مرداد ماه 1401) آخرین قیمت دلار و سایر ارزها در معاملات عصر بازار آزاد تهران، اعلام شد. دلار در بازار آزاد با کاهش ۲.۱۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۹,۵۵۰ تومان معامله شد.دلار در صرافی ملی با افزایش ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۸,۰۷۲ تومان معامله شد.دلار در بازار متشکل با کاهش ۰.۰۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۷,۹۲۳ تومان معامله شد.دلار در سامانه سنا با کاهش ۰.۱ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲۸,۰۷۰ تومان معامله شد.دلار کانادا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۸۸ تومان کاهش، ۲۳,۱۷۴ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد

قیمت دلار

روز قبل دلار در بازار آزاد برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار در بازار آزاد که ۲ روز پیش تا ۳۰,۱۸۰ (سی هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۸ آگوست ۲۰۲۲ - با کاهش ۲.۱۳ درصدی به ۲۹,۵۵۰ (بیست و نه هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت دلار در صرافی ملی

قیمت دلار

روز قبل دلار در صرافی ملی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دلار در صرافی ملی که ۲ روز پیش تا ۲۸,۰۷۰ (بیست و هشت هزار و هفتاد ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۸ آگوست ۲۰۲۲ - با رشد ۰ درصدی به ۲۸,۰۷۲ (بیست و هشت هزار و هفتاد و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

قیمت دلار

روز قبل دلار در بازار متشکل مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در بازار متشکل که ۲ روز پیش تا ۲۷,۹۳۱ (بیست و هفت هزار و نهصد و سی و یک ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۸ آگوست ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۰۲ درصدی به ۲۷,۹۲۳ (بیست و هفت هزار و نهصد و بیست و سه ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

۲ روز پیش دلار در سامانه سنا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۳ روز پیش تا ۲۸,۱۰۰ (بیست و هشت هزار و یکصد ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۸ آگوست ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۱ درصدی به ۲۸,۰۷۰ (بیست و هشت هزار و هفتاد ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۲۳,۳۶۲ (بیست و سه هزار و سیصد و شصت و دو ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۸ آگوست ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۸۱ درصدی به ۲۳,۱۷۴ (بیست و سه هزار و یکصد و هفتاد و چهار ) تومان رسید.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها