کدخبر: 16572

قیمت سکه / قیمت ربع سکه / قیمت سکه پارسیان

قیمت سکه امروز 26 مهر 1401 | جدول قیمت انواع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۱۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۲۲۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و بیست هزار) تومان معامله شد.

بازار امروز شاهد افت قیمت سکه امامی است که به ۱۵,۰۲۳,۰۰۰ (پانزده میلیون و بیست و سه هزار) تومان رسید و نسبت به روز گذشته ، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است. قیمت سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه امروز در بازار سیر کاهشی را در پیش گرفت.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 15,023,000 (پانزده میلیون و بیست و سه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۱۵,۰۲۳,۰۰۰ -۱,۰۰۰ -۰.۰۱ ۱۱:۳۰

۱۵,۰۲۴,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۳۴ روز قبل

۱۵,۰۷۴,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰ ۰.۶۷ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۸,۲۲۰,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۸,۲۲۰,۰۰۰ -۲۲,۰۰۰ -۰.۲۷ ۱۱:۳۰

۸,۲۴۲,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۰.۰۸ روز قبل

۸,۲۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۰.۴۲ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۱۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۲۲۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و بیست هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۶۰,۰۰۰ (سه میلیون و شصت هزار) تومان قیمت خورد.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها