کدخبر: 17011

قیمت مرغ | قیمت مرغ امروز | قیمت مرغ تازه

قیمت مرغ پرواز کرد | قیمت مرغ 58 تومان را رد کرد!

فهرست قیمت برخی از انواع گوشت مرغ بسته بندی موجود در بازار به شرح زیر است.

در این خبر به بررسی قیمت انواع گوشت مرغ بسته بندی شده در بازار پرداختیم. فهرست قیمت برخی از انواع گوشت مرغ بسته بندی موجود در بازار به شرح زیر است.

گوشت چرخ کرده مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم ۵۸,۰۰۰

مغز ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم ۷۸,۳۰۰

سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین - 900 گرم ۹۳,۶۰۰

ساق بی پوست ساده مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم ۹۶,۳۰۰

جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم ۱۱۳,۴۰۰

فیله مرغ ساده رویال طعم - 900 گرم ۱۲۴,۲۰۰

فیله ساده مرغ زی پرو - 0.9 کیلوگرم ۱۲۴,۲۰۰

فیله ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم ۱۲۴,۲۰۰

سینه مرغ بدون پوست رویال طعم - 1.5 کیلوگرم ۱۵۶,۰۰۰

ران مرغ بی پوست زی پرو - 1800 گرم ۱۶۲,۰۰۰

ران و سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم ۱۶۹,۳۶۰

سینه مرغ پویا پروتئین - 1800 گرم ۱۸۷,۲۰۰

ارسال نظر: