کدخبر: 17026

برجام | مذاکرات برجام | برنامه برجام

مذاکرات برجام به بن بست رسید؟

قرار نیست که ایران تا ابد پشت در مذاکرات بایستد و تحریم ها را نیز بپذیرد.

آصفری: قرار نیست ایران تا ابد پشت درِ مذاکرات بایستد/ حصول توافق به نفع همه طرف‌هاست.

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور:

به نفع طرف‌های غربی است که هرچه سریع تر نسبت به یک توافق  برد _ برد که به نفع دو طرف است اقدام کنند. قرار نیست که ایران تا ابد پشت در مذاکرات بایستد و تحریم ها را نیز بپذیرد. 

در صورت اینکه توافق نتیجه بخش نباشد قطعا ایران نیز تصمیمات متناسبی اتخاذ خواهد کرد که به سادگی بازگشت به عقب امکان پذیر نخواهد بود.

بهتر است که طرف‌های اروپایی و غربی برای یکبار هم که شده دبه کردن را کنار بگذارند و مذاکرات را در چهارچوب فنی و نه چهارچوب سیاسی دنبال کنند.

ارسال نظر: