کدخبر: 17065

قیمت دلار | قیمت ارز | قیمت دلار امروز

قیمت دلار عقب کشید | دلار ارزان می شود؟

مروز دلار در بازار آزاد برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۳۶,۲۵۰ (سی و شش هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسیده.

یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مصادف با ۰۶ نوامبر ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۳۹ درصدی به ۳۵,۷۵۰ (سی و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید. امروز دلار در بازار آزاد برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۳۶,۲۵۰ (سی و شش هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مصادف با ۰۶ نوامبر ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۳۹ درصدی به ۳۵,۷۵۰ (سی و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت دلار

عنوان قیمت بروزرسانی

دلار در بازار آزاد 35,750 تومان 11:15

دلار در صرافی ملی 29,044 تومان 11:21

دلار در بازار متشکل 28,860 تومان 11:27

دلار در سامانه سنا 29,044 تومان 11:21

دلار کانادا 26,526 تومان 11:20

ارسال نظر: