کدخبر: 17204

قیمت سکه دامروز 21 آبان 1401 | سکه امامی چقدر شد؟

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۸۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۸۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

امروز در بازار قیمت سکه امامی سیر افزایشی را دنبال کرد و با تجربه رشد ۱۹۸ هزار تومانی که داشت، ۱۶,۰۹۷,۰۰۰ (شانزده میلیون و نود و هفت هزار) تومان معامله شد. بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه است.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 16,097,000 (شانزده میلیون و نود و هفت هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 1.23 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۱۶,۰۹۷,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ ۱.۲۳ ۱۲:۱۵

۱۵,۸۹۹,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۶۳ ۲ روز پیش

۱۵,۹۹۹,۰۰۰ -۱۰۶,۰۰۰ -۰.۶۷ ۳ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۸,۸۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۵۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۸,۸۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۵۶ ۱۲:۱۵

۸,۸۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۱۴ ۲ روز پیش

۸,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۵۶ ۳ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۸۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۸۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۳۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و سیصد هزار) تومان قیمت خورد.

ارسال نظر: