کدخبر: 17275

علت کمبود دارو چیست؟

از کل داروهای مشمول بیمه و غیر بیمه طرح دارویار به ۱۷۶۵ دارو یارانه تعلق نگرفته است.

کمیسیون بهداشت: بخشی از نارسایی در اجرای طرح دارویار به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاهی است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

از کل داروهای مشمول بیمه و غیر بیمه طرح دارویار به ۱۷۶۵ دارو یارانه تعلق نگرفته است.

هنوز تعدادی از داروها به ویژه داروهای جدید و وارداتی مشمول طرح دارویار و افزایش قیمت نشده‌اند.

باید دولت هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی برای دارو را پیش‌بینی کند.

بخشی از نارسایی در اجرای طرح دارویار به عدم هماهنگی میان دستگاهی بر می‌گردد.

اصلاح طرح سیاست ارزی با تولی‌گری وزارت بهداشت مقدور نیست و به فرماندهی واحد برای انجام هماهنگی فرابخشی نیاز دارد تا از هر ناهماهنگی جلوگیری شود.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها