کدخبر: 17477

بیماری های کشنده را بشناسید | این بیماری جان می گیرد

این فهرست در حال حاضر از کووید-19، ویروس ابولا، ویروس ماربورگ، تب لاسا، سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS) و سندرم حاد تنفسی شدید (SARS)، ویروس نیپا، زیکا و بیماری X تشکیل شده است.

سازمان بهداشت جهانی فهرست مرگبارترین عوامل بیماری‌زا در دنیا را بروز می‌کند. سازمان بهداشت جهانی به‌تازگی اعلام کرده که می‌خواهد فهرست جدیدی از مرگبارترین عوامل بیماری‌زا را تهیه کند. این سازمان با نظرجویی از بیش از ۳۰۰ دانشمندان و بررسی بیش از ۲۵ خانواده ویروس و باکتری، به‌دنبال تهدیدهایی می‌گردد که می‌توانند منجر به ایجاد همه‌گیری شوند و باید تحت‌نظر قرار بگیرند.

 این فهرست در حال حاضر از کووید-19، ویروس ابولا، ویروس ماربورگ، تب لاسا، سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS) و سندرم حاد تنفسی شدید (SARS)، ویروس نیپا، زیکا و بیماری X تشکیل شده است. 

بیماری X به تهدیدی تحت‌تأثیر یک عامل بیماری‌زای ناشناخته گفته می‌شود که می‌تواند همه‌گیری جهانی جدی ایجاد کند.

متخصصان برای هر عامل بیماری‌زا در این فهرست به‌سراغ پرکردن شکاف‌های اطلاعاتی و تحقیقات بیشتر خواهند رفت. سپس می‌توان واکسن‌ها، درمان‌ها و تست‌های تشخیصی احتمالی را تولید کرد.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها