کدخبر: 17583

گریه مجری معروف روی آنتن | مجری معروف احساسی شد!

محمدرضا احمدی، جوادخیابانی و پیمان یوسـفی‌. این خبر همراه با واکنش منفی بود که بیش از همه خیابانی و یوسفی را نشانه می‌رفت. در بازی ایران و انگلیس، احمدی گزارش شسته‌ رفته‌ای انجام داد و هجمه‌ای سنگین علیه او شکل نگرفت. دربازی دوم، پیمان یوسفی پشت میکروفن نشست و مسابقه ایران با ولز را گزارش کرد.

​چند روز مانده به آغاز مسابقات جام‌ جهانی فوتبال قطر، نام گزارشگران مسابقات ایران لو رفت: محمدرضا احمدی، جوادخیابانی و پیمان یوسـفی‌. چند روز مانده به آغاز مسابقات جام‌ جهانی فوتبال قطر، نام گزارشگران مسابقات ایران لو رفت: محمدرضا احمدی، جوادخیابانی و پیمان یوسـفی‌. این خبر همراه با واکنش منفی بود که بیش از همه خیابانی و یوسفی را نشانه می‌رفت. در بازی ایران و انگلیس، احمدی گزارش شسته‌ رفته‌ای انجام داد و هجمه‌ای سنگین علیه او شکل نگرفت. دربازی دوم، پیمان یوسفی پشت میکروفن نشست و مسابقه ایران با ولز را گزارش کرد. با تحلیل روزنامه هفت صبح بر عملکرد پیمان یوسفی همراه ما باشید تا ببینیم او چطور این مسابقه را گزارش کرد و نقاط ضعف و قوتش چه بود؟

ویژه برنامه جام 2022 شبکه سه، برای مسابقه روز گذشته برخلاف بازی با ایران و انگلیس، کارشناس دعوت نکرده بود. به همین خاطر پیمان یوسفی، پیش از آنکه گزارش خود را شروع کند، در قامت کارشناس کنار محمدرضا احمدی و محمدحسین میثاقی نشست. او ابراز امیدواری کرد نتیجه خوبی به دســت بیاید و مثل بازی با انگلیس مثل احمدی مجبور نشــود جمله «تلخ‌ترین گزارش عمــرم» را به کار ببرد! یوسفی این را هم گفت که گزارشگران مثل مرغ عزا و عروسی هستند. بعد از پایان مسابقه، او به استودیوی جام 2022 بازگشت اما تا آخر نماند و از تهیه‌کننده و همکاران اجازه خواست که جمع را ترک کند.

بعد از نمایش چهره یکی از هواداران ایران، پیمان یوسفی هم از پخش شبکه سه خواست، سعه صدر بیشتری داشته باشد و این خواسته را به لزوم حمایت همه جانبه از تیم ملی پیوند زد. جمله داغ دیگر یوسفی مربوط به زمانی است که بدون اشاره مستقیم به حواشــی اخیر، گفت دیر یا زود همه چیز فراموش می‌شود و آنچه در تاریخ می‌ماند، نتیجه مسابقاتی است که در کارنامه تیم ملی فوتبال ایران به ثبت می‌رسد. این جملات، عکس آن حرف‌هایی اســت که در ویژه برنامه فوتبالی تلویزیون می‌شنویم. یوسفی اما برخلاف خیابانی در شبکه ورزش، اشاره‌ای به صندلی‌های خالی نداشت.

ضعف‌های یوســفی در بازی دیروز، همان‌هایی اســت که همواره با او بوده. از جمله اشــتباهات لپی، جمله‌هایی که دیر کامل می‌شوند و ... اشــاره چند باره به اینکه حسینی روی گل‌هایی که ایــران از انگلیس خــورد، مقصر نبود را باید به ضعف گزارش دیروز او اضافه کنیم. یوسفی یک جا جمله‌ای عجیب بر زبان آورد: «فرق انگلیس و ولز اون قدرها هم نیست!» با این حال در 15 دقیقه پایانی مسابقه اشاره کرد انگلیس تیمی قدرتمند بوده و کار ولز برابر آن سخت اســت. او یک جمله نامفهوم هم به کار برد: «کیروش یه مقدار دلش اومده بالا!» معنی این جمله را کسی می‌داند؟ یوسفی در مجموع اجازه نداد عنان کار از دستش خارج شود تا جایی که در پایان نیمه اول بعد از ضربه سر سردار آزمون با گفتن «اوففف، اه اه اه ... » نشان داد می‌خواهد از کلیشه‌ها پرهیز کند. شوخی با سرمربی ولز و اینکه نیاز به دستشویی پیدا کرده هم بخش دیگری از «راحت بودن» یوسفی حین گزارش را عیان کرد.

در گزارش پیمان یوســفی چند لحظــه خاص وجود داشــت. مثال وقتی توپ آزمون به تیر خــورد این‌طور واکنش نشــان داد: «این چه حکمتی است؟ انگار عقد اخوت بسته سردار با تیر؟» بعد از برخورد توپ قلی‌زاده به تیر هم گفت: «وای بر من؛ داد بر من؛ آخه چرا؟ این دیگه باید گل می‌شــد.» او در عین حــال با این جمله احساسش را نسبت به بد شانســی ایران به زبان آورد: «مگه داریم؟ مگه میشــه؟!» همزمان بــا بالا رفتن کیفیت بازی ایران، از این دست واکنش‌ها در گزارش یوسفی زیاد دیده شد؛ مثل «بزن دیگه، خانم‌ها آقایان، این تیم ملــی فوتبال ایرانه که اینطــور بازی می‌کنه، کارت رو انجام بده مجید جــان (بعد از اعتراض مجید حسینی) و رنگ رخســاره هواداران ولزی خبر از سر درونشــان می‌دهد!» این جمله پیمان هم جالب بود: «از این کرنر به او کرنر، از این ضربه به اون ضربه، ایران است و دروازه ولز.»

پیمان یوســفی مشــغول بیان کلیشــه معروف «هر نتیجه‌ای به دســت بیاید چیزی از ارزش‌های تیم ملی کم نمی‌شــود» بود که ایران به گل رســید. او در این لحظه از تجربیاتش بهره بــرد و جمله‌هایی متفاوت به زبان آورد: «ما به جام برمی‌گردیم، سزاوارش بودیم»، «صورت زخمی تیم ایران بالاخره بهبود یافت»، «یوزها دویدند و دویدند و از همه مشت خوردند» و ... این جمله آخر مورد اســتفاده برخی قرار گرفت. او بعد از گل دوم هم این‌طور گفت: «باز هم گل بزنید، پیروزی هرچه پر گل‌تر، شیرین‌تر.» در عین حال به معجزه فوتبال اشاره کرد که می‌تواند پیام‌آور غم و شــادی باشــد. یوسفی حواسش به خوشــحالی خاص آزمون هم بود و گفت: «داشت کیروش را خفه می‌کرد.» یوسفی با این جمله کار را به پایان رساند: «تبریک به خودم و خودت؛ مُردیم تا بردیم!» او پیشتر هم از مردن و بردن برای توصیف تیم‌های دیگر بهره برده بود.

ارسال نظر: