کدخبر: 18600

قیمت خودرو | اخبار روز قیمت خودرو | قیمت خودرو به نرخ امروز

سیر نزولی قیمت محصولات سایپا از نخستین روزهای بهمن ماه | کاهش بی سابقه قیمت محصولات سایپا!

قیمت خودرو به نرخ امروز 25 دی ماه در این گزارش بخوانید.

طی روزهای اخیر به دفعات شاهد نوسان کاهشی نرخ دلار در بازار بودیم و این امر موجب شد تا بازار پس از چند روز مقاومت شکل کاهشی به خود گیرد. به گفته فعالان بازار خودرو ریزش قیمت در بازار خودرو به شرایط جوی روزهای اخیر هم باز می گردد.

اما چه خودروهایی در میان سایپایی‌ها امروز بیشترین ریزش قیمت را داشته اند، ارزیابی بازار نشان می دهد امروز «کوییکR» افت ۷ میلیونی قیمت در بازار داشت و «شاهین» هم افتی ۵ میلیونی را ثبت کرد.

خودروهای «شاهین»، «کوییکR» ، «کوییک معمولی»، «تیبا صندوقدار»، «تیبا۲ معمولی» و «ساینا» محصولاتی هستند که امروز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

قیمت خودرو

«شاهین» امروز هم در بازار افت ۵ میلیونی در بازار داشت و ۵۰۲ میلیون تومان قیمت خورد، شاهین در هفته‌های اخیر به دفعات رشد قیمت داشته و از مرز ۵۰۰ میلیون تومان هم عبور کرد، اما امروز بالاخره قیمت این خودرو در بازار عقب‌نشینی کرده و با این شرایط می توان گفت در حال جبران رشد قیمت هفته‌های اخیر است. ارزیابی بازار نشان دهنده آن است که امروز «ساینا» هم با افت ۲ میلیونی در بازار ۳۰۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

از سوی دیگر با توجه به رصد بازار می توان گفت خانواده کوییک هم امروز افت ۳ تا ۲ میلیونی در بازار داشتند، با این شرایط «کوییکR »در بازار ۳۰۵ میلیون تومان قیمت گذاری شد و افتی ۷ میلیون تومانی را تجربه کرد؛ «کوییک معمولی» هم ۲۹۹ میلیون قیمت خورد و افتی ۳ میلیون تومانی را ثبت کرد. اما «تیبا صندوقدار» در بازار ۳۰۰ میلیون تومان قیمت خورد و تغییر قیمت نداشت و «تیبا ۲ معمولی» هم در بازار ۳۰۲ میلیون تومان دست به دست شد و افتی ۲ میلیونی را ثبت کرد.

۱۵- ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ میﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺭﻭﻳﺖ ﻭﻳﮋگیﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ گروه سایپا ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۱۶- ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ محصولات سایپا، ﻗﻴﻤﺖ ﻏﻴﺮ قطعی ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎیی ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ : ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺍﺭﻳﺰی ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ بخشی ﺍﺯ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ علی ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎیی ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭﺟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻴﻤﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

۱۷- ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ، ﺭﻧﮓ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻧﮓﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺭﻧﮓ ﺍﻧﺘﺨﺎبی ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ، ﻣﻼﻙ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ بود.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها