کدخبر: 2306

آمار جدید کرونا در ایران

موج جدید کرونا همه را زمین گیر کرده / جدول

موج پنجم کرونایی در کشور روندی صعودی داشته و آمارهای بی سابقه ای را از این بیماری به ثبت رسانده است.

رکورد میانگین هفت روزه ابتلا به کرونا درمرداد
روند صعودی بیماران کرونایی تحت درمان 
رشد سهم بستری ها از بیماران کرونایی در مرداد
میانگین هفت روزه آمار ابتلا در کشور به رکورد خود در تقویم کرونایی رسیده است. افزایش ابتلا منجر به رشد بیماران و جهش سهم بستری ها از کل مبتلایان شده است. این اتفاق نمودی از فشار جدید وارده بر بیمارستانها در موج پنجم کرونایی است. در همین خصوص در روز های ابتدایی مرداد ماه موج پنجم قله های جدیدی را فتح کرده و روند ابتلا به بیماری کرونا در کشور را به بیشینه بی سابقه خود در تقویم کرونایی رسانده است. افزایش این آمارها موجب شده تا بستری ها و آمارهای بیمارستانی در کشور خطرناکتر از قبل به ثبت برسند.

رکورد میانگین هفت روزه ابتلا به کرونا درمرداد

کرونا

روند هفت روزه ابتلا به کرونا در ایران نشان می دهد به طور میانگین در هفت روز منتهی به 9 مرداد 29 هزار و 531 نفر به این ویروس مبتلا شده اند.

مقایسه این آمار با تمام روزهای کرونا زده کشور نشان از رکورد این متغیر در کل تقویم کرونایی کشور داشته است.

آنچه در این موج مشاهده می شود روند صعودی وضعیت متغیرقرمز کرونایی درروزهای اخیر است. از ده روز پیش تا کنون رشد این متغیر در کشور افزایشی بوده و بالاتر از صفر به ثبت رسیده به این معنا که در این مدت بر رکورد زنی های ابتلا در کشور افزوده شده است.

 درهمین رابطه مقایسه میانگین ابتلا در این روز با روز گذشته نشان از رشد 0.6 درصدی این شاخص در کشور داشته است.

افزایش بی سابقه این بخش از آمارهای کرونایی درکشور موجب افزایش بیماران تحت درمان در کشور شد.

روند صعودی بیماران کرونایی تحت درمان 

کرونا

به طور کلی طبق آمارهای کرونایی محاسبه می شود در هر روز چند نفر به طور کلی در بستری بیماری قرار دارند. 

این متغیر از طریق کسر مجموع بهبودی و فوتی ها از کل مبتلایان تا هر روز به دست می آید.

این رقم در 9 مرداد ماه برابر با 412 هزار و 662 نفر به ثبت رسیده است. میانگین رشد روزانه این شاخص در مدت سپری شده از دومین ماه تابستانی کشور معادل با 2.5 درصد بوده است. یعنی به طور متوسط هر روز 2.5 درصد به بیماران کرونایی که یا در منازل یا در بیمارستانها بستری هستند افزود شده است.

این متغیر در تقویم کرونایی ایران در روز 14 اردیبهشت ماه سال جاری به رکورد خود در ایران دست یافته که برابر با 479 هزار و 532 نفر بوده است. رکورد شاخص بیماران در قله موج چهارم کرونایی کشور به ثبت رسیده و با کاهش این موج از میزان این متغیر نیز به مرور کاسته شد.

اکنون با خیز جدید آمارهای کرونایی درکشور این متغیر نیز روندی صعودی پیدا کرده و تنها 14 درصد فاصله تا دست یابی به رکورد ثبت شده خود در میانه بهار 1400 دارد.

از میان بیماران تحت درمان در هر روز بخشی در بیمارستانها مشغول مداوا هستند. افزایش این بخش از بیماران نمودی از فشار وارده بر کادر درمان در هر بازه است.

رشد سهم بستری ها از بیماران کرونایی در مرداد

کرونا

به طور کلی در هر روز بنا بر آمارهای وزارت بهداشت و درمان عده ای در بخش های عادی بیمارستانها و عده ای نیز در بخش های ویژه تحت درمان قرار دارند. 

نسبت مجموع این ارقام به کل بیماران روزانه در ایران نشان از قدرت بستری کنندگی ویروس در هر موج دارد.

طبق محاسبات مجموع بستری های روزانه و بیماران بدحال در روز 9 مرداد ماه برابر با 8هزار  452 نفر بوده است. نسبت این رقم به کل بیماران در این روز 2.2 درصد به دست می آید.

این رقم با توجه به اشتباهات آماری حداقل میزان به دست آمده از سهم بستری ها در بیماران تحت درمان کرونایی است. مهمتر از رقم مذکور در این تحلیل روند سهم بستریهای کرونایی از کل بیماران است این روند در آمارهای موج پنجم نشان از خیزی جدید داشته و در حال گذر از رکورد خود در موج جهارم کرونایی است.

به عبارت دیگر روند صعودی در آمارها به سهم بستری ها از بیماران افزوده و منجر به فشاری جدید به کادر درمان شده است.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها