کدخبر: 5499

بازنشستگان | حقوق بازنشستگان | وام بازنشستگان

بیمه تکمیلی بازنشستگان به کجا رسید؟

چندین سال است که کانون عالی بازنشستگان به نمایندگی از بازنشستگان و کانون‌ها، برای ارائه‌ی خدمات بیمه تکمیلی، مناقصه برگزار می‌کند.

۹۱ هزار تومان نرخ جدیدی است که به صورت ماهیانه از بابت قرارداد بیمه تکمیلی به ازای هر بازنشسته در نظر گرفته شده است.

علی اکبر عیوضی، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی شهرستان تهران با اشاره به قرارداد بیمه تکمیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: «چندین سال است که کانون عالی بازنشستگان به نمایندگی از بازنشستگان و کانون‌ها، برای ارائه‌ی خدمات بیمه تکمیلی، مناقصه برگزار می‌کند.» 

وی با اشاره به مبلغ قرارداد جدیدِ بیمه تکمیلی، افزود: «در قرارداد جدید ۱۴۰۰-۱۴۰۱ مبلغ ۹۱ هزار تومان از بابت هر بازنشسته، به صورت ماهیانه در نظر گرفته شده است. با این حال، این مبلغ برای بازنشستگان حداقلی‌بگیر که بیش از ۶۰ درصد از بازنشستگان را تشکیل می‌دهد، بیش از حد زیاد است. با میزان مستمری این گروه از بازنشستگان، هزار تومان، هم هزار تومان است و ۹۱ هزار تومان با این مستمری‌ها جور درنمی‌آید.» 

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان شهرستان تهران با بیان اینکه البته کانون عالی بازنشستگان در انعقاد قرارداد و تعیین برنده‌ی مناقصه، توان معیشتی بازنشستگان را در نظر می‌گیرد، گفت: «با این حال هزینه‌های درمان با تورمی که به این حوزه تحمیل شده، افزایش یافته است. در این میان تنها بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر، شامل بازنشستگان میانه‌بگیر و سقف‌بگیر توان پرداخت این ۹۱ هزار تومان را دارند.» 

لوزم اجرای قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی برای بازنشستگان

بازنشستگان

عیوضی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی برابر «قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی» مکلف است که هزینه‌های حوادث و بیماری‌های و بارداری را پوشش دهد، گفت: «در نتیجه اساسا، بازنشستگان نباید به بیمه تکمیلی نیاز پیدا کنند. بحران تامین اجتماعی و انباشت بدهی دولت، موجب شده که سازمان خدماتِ مختلف خود را برون‌سپاری کند.» 

وی افزود: «در این زمینه سال‌ها است که آتیه‌سازان حافظ به نمایندگان از سازمان با مراکز درمانی و پاراکلینیکی وارد قرارداد می‌شود. به هر شکل، بازنشسته‌ها اجبارا به این سمت سوق داده شده‌اند و کانون‌ها و کانون عالی به جهت جبران خلاء پوشش خدمات، پذیرفته‌اند که با شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات، طرف قرارداد شوند.» 

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان شهرستان تهران با بیان اینکه در قرارداد جدید خدمات تخصصی، فوق‌تخصصی، جراحی‌های عمومی، بستری، پاراکلینیکی، سرپایی، اوراژانس و… تحت پوشش آتیه‌سازان حافظ قرار می‌گیرند، گفت: «منتها سازمان تامین اجتماعی باید در نظر داشته باشد که قرار نیست که بازنشستگان با این وضعیت اُخت بگیرند و درمان رایگان خود را از دست بدهند. تمامی این خدمات باید از طریق نظام تامین اجتماعی ارائه شوند.» 

لزوم پرداخت سهم بیشتر از سوی تامین اجتماعی برای بازنشستگان

بازنشستگان

وی افزود: «به همین دلیل از سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم که به پوشش هزینه‌های بیمه تکمیلی بازنشستگان کمک کند. در قرارداد ۹۹-۱۴۰۰ سازمان تامین اجتماعی ۲۱ هزار تومان از بابت هر بازنشسته پرداخت می‌کرد و در قرارداد ۹۸-۹۹ این مبلغ تنها ۳ هزار تومان بود. به همین دلیل از سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم که سهم بیشتری را از بابت قرارداد بیمه تکمیلی اختصاص دهد.» 

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها