کدخبر: 6982

هلدینگ صنعت شوینده رکورد زد

عملکرد هلدینگ صنعت شوینده فراتر از پیش بینی ها بود.

شرکت مدیریت صنعت شوینده در عملکرد یازده ماهه خود با کسب درآمد عملیاتی به مبلغ 1/570/897 میلیون ریال توانست سود خالص 1/386/050 میلیون ریال کسب نماید و نسبت به عملکرد سال قبل با افزایش 630درصدی به میزان 1/196/220 میلیون ریال سود خالص خود را افزایش دهد.

شایان ذکر است شرکت مدیریت صنعت شوینده با مدیر عاملی دکتر امیرعلی نعمت الهی در مقام سومین هلدینگ بزرگ صنعت شوینده کشور و داشتن شرکتهای تابعه بورسی، فرابورسی و غیر بورسی با سهم ۱۰ درصدی از بازار صنعت شوینده کشورمان توانسته است با یک انسجام و هم افزایی هم در امر جهش تولید و همچنین افزایش در صادرات بسیار موفق عمل کند به طوری که مدیر عامل هلدینگ شوینده نشان عالی مدیرسال و شرکت پاکسان توانست مدال افتخار صادرات را در سال جاری به خود اختصاص دهند.

 

ارسال نظر: