کدخبر: 7464

قتل وحشتناک در تهران| قاتل مست به دام افتاد

متهم جوان که در درگیری شبانه مرتکب قتل شده است در دادگاه ادعا کرد مسلوب الاراده بوده است.

28 آبان ماه سال 99 رسیدگی به یک فقره درگیری منجر به قتل در دستور کار بازپرس جنایی پایتخت قرار گرفت.

در این پرونده پسر 27 ساله ای به نام پیمان متهم بعد از درگیری منجر به قتل در خیابان پیروزی،به عنوان تنها متهم پرونده دستگیر شد و به اتهام انتسابی اقرار کرد.پرونده با قرار کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و متهم پای میز محاکمه رفت.

در ابتدای جلسه رسیدگی مادر مقتول تقاضای قصاص متهم را کرد سپس قاضی زالی اتهام پیمان مبنی بر مباشرت در قتل عمدی را به او تفهیم کرد و او در دفاع از خود گفت:«اتهامم را قبول ندارم.چون مسلوب الاراده بودم و قصد قتل نداشتم.»

قاضی زالی گفت:«منظورت از مسلوب الاراده چیست؟»

متهم گفت:«آن شب مشروبات الکلی زیادی خورده بودم.پدر و مادرم سفر بودند و من به همراه برادرم و دوستش در خانه تنها بودیم.ساعت حدود 10و نیم شب بود و می خواستم آشغال ها را به کوچه ببرم که از کوچه دیدم یک پراید با 2 سرنشین ناشناس در کوچه پرسه می زنند.برای همین ترسیدم و با خودم چاقو برداشتم.وقتی وارد کوچه شدم،راننده پراید من را صدا زد و من گفتم چه شده؟مشکلی هست؟ او هم گفت قیافه ات به مشکل نمی خورد!گفتم ماموری؟ و خلاصه جر و بحثمان بی دلیل بالا گرفت و او دو سیلی به من زد و شخصی که کنار دستش نشسته بود یک شیشه ایستک دستش بود که آن را شکست و می خواست به من حمله کند که وارد خانه مان شدم.

دوست راننده سریع دنبالم دوید و پایش را لای در گذاشت و دو نفری وارد راهرو خانه مان شدند و به من حمله کردند.من هم چاقو را از جیبم درآوردم و چون در حالت طبیعی نبودم متوجه نشدم چند ضربه به راننده زدم که منجر به فوت او شد.»

قاضی زالی خطاب به متهم گفت:«چرا وقت از پنجره سرنشینان پراید را دیدی با خودت چاقو حمل کردی؟»

متهم گفت:«چند روز قبل در کوچه با دو سرنشین یک پژو بحثم شده بود و آنها با اسلحه گرم من را تهدید کردند.آن شب در تاریکی گمان کردم سرنشینان خودرو 

 

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها