کدخبر: 9500

معافیت مالیات برای این افراد

در بند (5) تبصره (12) ماده واحده لایحه آمده است: سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده(84) قانون مالیات­های مستقیم در سال 1401 مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000)ریال تعیین می­شود.

 نمایندگان مجلس سقف معافیت مالیاتی سالانه کارمندان را تعیین کردند. نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز چهارشنبه (11 اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (5) تبصره (12) ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند.

در بند (5) تبصره (12) ماده واحده لایحه آمده است: سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده(84) قانون مالیات­های مستقیم در سال 1401 مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000)ریال تعیین می­شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و  فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می­باشد:

1-5- نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000)ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000)ریال، ده­ درصد(10%)

2-5- نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000)ریال تا سه میلیارد (3,000,000,000)ریال، پانزده­درصد(15%)

3-5- نسبت به مازاد سه میلیارد (3,000,000,000)ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000)ریال، بیست­درصد(20%)

4-5- نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000)ریال به بالا، سی درصد(30%) میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده(۵۷) قانون مالیات­های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده(۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون(396,000,000) ریال تعیین می­شود.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها