کدخبر: 10931

معلمان|خبر مهم برای معلمان| طرح رتبه‌بندی معلمان کی اجرا می شود؟

خبر مهم برای معلمان| اخرین خبر از رتبه بندی معلمان

احمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: آیین نامه رتبه بندی معلمان پس از گذشت یک ماه از مصوبه مجلس تدوین شد و امروز برای تصویب به دولت ارسال می شود.

احمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: آیین نامه رتبه بندی معلمان پس از گذشت یک ماه از مصوبه مجلس تدوین شد و امروز برای تصویب به دولت ارسال می شود.

قاسم احمدی لاشکی معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: با اجرای این طرح ۴ صلاحیت عمومی، تخصصی، حرفه ای و تجربی معلمان ارزیابی و معلمان در ۵ گروه رتبه بندی می شوند.

احمدی لاشکی افزود: طبق این آیین نامه برای هر یک از کارکنان مدرسه به غیر از سرایداران ۱۰۰۰ امتیاز در نظر گرفته شده که هر نفر متناسب با امتیاز دریافتی در یکی از رتبه های آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: معلمان تا ۵۰۰ امتیاز رتبه آموزشیار معلم، حداقل ۶۰۰ امتیاز رتبه مربی معلم، حداقل ۷۰۰ امتیاز رتبه استادیار معلم، حداقل ۸۰۰ امتیاز رتبه دانشیار معلم و با حداقل ۹۰۰ امتیاز در رتبه استاد معلم قرار خواهند گرفت.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها