کدخبر: 16951

رتبه بندی معلمان به کجا رسید؟

پس از تایید ابلاغ، اسم همکار در سامانه hrm رویت میشود ( در صورتی که همکار در سامانه RTB.MEDU.IR تایید نهایی را زده باشد ) و مدیر می تواند مستندات را مشاهده و تایید کند.

مشکل جدید در سامانه رتبه بندی معلمان عدم وجود معلم در لیست مدیر برای تایید مستندات است.بر اساس اخبار رتبه بندی معلمان مشکل برخی همکاران که در لیست تایید مدارک در سامانه hrm مدیران مدارس نیستند ، به این دلیل است که مدیر مدرسه سال قبل ( ۱۴۰۰/۴۰۱) ابلاغ همکار را در سامانه سیدا تایید نکرده است .

پس از تایید ابلاغ، اسم همکار در سامانه hrm رویت میشود ( در صورتی که همکار در سامانه RTB.MEDU.IR تایید نهایی را زده باشد ) و مدیر می تواند مستندات را مشاهده و تایید کند.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها