کدخبر: 17104

مجلس به دانشگاه شریف رفت | دانشگاه شریف در صلح است؟

امروز همراه دو تن از همکاران نماینده به دانشگاه صنعتی شریف رفتیم.

جماران : عضو هیئت رئیسه مجلس در توئیتی نوشت: بنظرم هنوز هم مهمترین عرصه گفتگو و اصلاح، دانشگاه است. نظام الدین موسوی، عضو هیئت رئیسه مجلس در توئیتی نوشت:

امروز همراه دو تن از همکاران نماینده به دانشگاه صنعتی شریف رفتیم. از ظهر تا هنگام غروب، در جلسات رسمی و غیررسمی، گفتگوهای مفصلی با طیفهای مختلف دانشجویان داشتم.

برغم تصویری باژگون و معوج که برخی تلاش میکنند از دانشجو بسازند، بنظرم هنوز هم مهمترین عرصه گفتگو و اصلاح، دانشگاه است.

دانشگاه شریف

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها