کدخبر: 17279

واتساپ و اینستاگرام رفع فیلتر می شوند؟

امروز خواسته مجلس و مردم در حوزه شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از وزرات ارتباطات یک پلتفرم پر سرعت، ارزان است، گاها در شبکه های داخلی هزینه اینترنت با شبکه های خارجی برابر است.

انتقال از پلتفرم خارجی به داخلی دستوری ممکن نیست و باید با تسهیل گیری و ایجاد انگیزه همراه باشد / نیازمند پیام رسانی هستیم که دسترسی به بخش خارجی داشته باشد.

رییس مجلس در صحن علنی:

امروز خواسته مجلس و مردم در حوزه شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از وزرات ارتباطات یک پلتفرم پر سرعت، ارزان است، گاها در شبکه های داخلی هزینه اینترنت با شبکه های خارجی برابر است.

کسب و کار مردم و تضمین امنیت داده های آنها بسیار مهم است، معتقدم انتقال مردم از پلتفرم خارجی به داخلی با دستور ممکن پذیر نیست این روند باید به شکل کوچ همزمان با تسهیل گیری و ایجاد انگیزه برای این انتقال باشد که امروز کمتر شاهد آن هستیم.

بخشی از کارهای مردم در بخش های مختلف نیازمند پیام رسانی است که دسترسی به بخش خارجی داشته باشد، لذا لازم است این موضوع نیز در نظر گرفته شود.

ارسال نظر: