کدخبر: 18597

قیمت گوشت | قیمت گوشت امروز| افزایش قیمت گوشت

قیمت گوشت به نرخ امروز 25 دی ماه | قیمت گوشت سر به فلک کشید!

قیمت گوشت به نرخ امروز 25 دی ماه را بخوانید.

قیمت انواع گوشت قرمز امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

خرید گوشت چرخ کرده تازه

نام محصول

قیمت واحد کیلوگرم (تومان)

راسته با استخوان گوسفندی

۱۸۶,۰۰۰

ران کامل ممتاز گوسفندی

۲۰۲,۰۰۰

کف دست گوسفندی با ماهیچه

۱۸۸,۰۰۰

ران پاک کرده گوساله

۲۱۵,۰۰۰

۱۹۰,۰۰۰

گردن گوسفندی

۱۴۵,۰۰۰

قلوگاه گوساله

۱۵۵,۰۰۰

گردن گوساله

۱۴۶,۰۰۰

قلم گوساله

۵۹,۰۰۰

سردست گوسفندی

۱۸۰,۰۰۰

ماهیچه گوساله

۱۹۹.۰۰۰

دمبالیچه گوسفندی

۱۲۵.۰۰۰

نیم شقه سردست گوسفند

۱۹۵.۰۰۰

شقه لاشه گوسفندی

۱۹۸,۰۰۰

نیم شقه ران گوسفندی

۲۲۰,۰۰۰

ارسال نظر: