کدخبر: 5299

امتحانات دانشگاه حضوری شد + جزئیات نحوه برگزاری امتحان ها

به منظور برگزاری امتحانات پایان نیمسال صرفا به صورت حضوری برنامه‌ریزی لازم جهت افزایش بازه زمانی امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1401- 1400 را (تا حداکثر افزایش دو هفته) به انجام رسانند.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت در دستورالعملی خطاب به دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی تاکید کرد: به منظور برگزاری امتحانات پایان نیمسال صرفا به صورت حضوری برنامه‌ریزی لازم جهت افزایش بازه زمانی امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1401- 1400 را (تا حداکثر افزایش دو هفته) به انجام رسانند.

در این دستورالعمل خطاب به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی آمده است:

 پیرو نامه‌های شماره 2013/521/د مورخ 4/4/1400 و 4945/521/د مورخ 7/7/1400درخصوص ابلاغیه تقویم تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400، به منظور برگزاری امتحانات پایان نیمسال صرفا به صورت حضوری، و لزوم بهره‌ برداری لازم ازامکانات خوابگاهی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی جهت انجام این امر، به دانشگاه‌ها/دانشکده‌ها اجازه داده می‌شود با تصویب شورای آموزشی دانشگاه/دانشکده،درصورت‌ لزوم برنامه‌ریزی لازم جهت افزایش بازه زمانی امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1401- 1400 را (تا حداکثر افزایش دو هفته) به انجام رسانند.

بدیهی است این افزایش بازه زمانی می‌تواند از قبل از تاریخ اعلام شده در تقویم نیمسال نیز شروع شود.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها