کدخبر: 6864

یارانه معیشتی | یارانه | زمان واریز یارانه

واریز یارانه ها به حساب مردم | پنج شنبه حساب مردم پر می شود

دکتر امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها: «بیست وششمین» مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه ۹ دی ماه بحساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: «بیست و ششمین» مرحله یارانه معیشتی پنجشنبه ۹ دی ماه واریز می شود.

دکتر امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها: «بیست وششمین» مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه ۹ دی ماه بحساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

به نقل از روابط عمومی اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور، دکترامید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها از پرداخت «بیست و ششمین»مرحله یارانه معیشتی به حساب سرپرستان خانوار در ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۹ دی ماه خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت: به مانند دوره های پیشین، واریزی ها یارانه معیشتی به حساب خانواده های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده های سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده های چهار نفره ۱۷۲هزار تومان و خانواده های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان می باشد.

وی یادآورشد: «سیزدهمین قسط» از پرداخت دومین مرحله وام یک میلیون تومانی کرونایی در این ماه، از حساب سرپرستان خانواده هایی که این وام را دریافت نموده اند، کسر خواهد شد.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها