کدخبر: 7080

اخبار روز | اخبار مهم روز | اخبار حوادث

شهردار لواسان رسوا شد | پولشویی به اسم امام حسین

حیدریان به عنوان شهردار لواسان در ۱۵ مورد حضور داشته است و در ۶ مورد خود حیدریان به صورت مستقیم حضور داشته است.

 اولین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به شهرداری لواسان تهران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی بابایی اعلام کرد:  جلسه دادگاه علنی است و متهمان حاضر طبق قانون ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی مراقب اظهارات خود باشند.

سپس نماینده دادستان با حضور در جایگاه کیفرخواست را قرائت کرد و گفت: در اواخر سال ۹۸ گردش کاری از طرف سپاه تقدیم دادستان تهران شد.‌

حیدریان به عنوان شهردار لواسان در ۱۵ مورد حضور داشته است و در ۶ مورد خود حیدریان به صورت مستقیم حضور داشته است.استخوان بندی این پرونده بر اقرار متهمان صورت گرفته است .

وی با بیان اینکه هرچند در جریان این پرونده از حساب های پوششی استفاده می کردند که در بانک ملی افتتاح شده بود اظهار داشت: قبلا شنیده بودیم که از راه سینما و هنر ورود پیدا کرده بودند.اما در جریان این پرونده در پوشش کمک به اربعین و مراسم برای امام حسین(ع) اقدام به پولشویی می کردند.

نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست گفت: علی حیدریان فرزند حسین به اتهام مشارکت در ارتشاء و متهمان دیگر در این پرونده حضور دارند.

در اواخر سال ۹۸ گزارشی از سوی سازمان اطلاعات سپاه تقدیم دادستانی تهران با موضوع فساد در شهرداری لواسان  توسط  علی حیدریان شهردار سابق لواسان شد که با همکاری عده ای اعم از  پیمانداران و واسطه گری  کارچاق کن ها اقداماتی را انجام داد که در این زمینه  برای ۵۱ نفر در پرونده کیفرخواست صادر شده است.

وی افزود: در لواسان هر مقدار زمین داشته باشید از ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر  می توانید بسازید و  این افراد کاری کردند که رویه شده و می گفتند  هر مقداری خواستی بساز و  رشوه بده و  در کمیسیون ماده ۱۰۰ بگونه ای کار را پیش می بردند. در صورتی که لواسانات تهران حق همه مردم است و قوه قضاییه دست هر گونه ویژه خوار را قطع می کند.

نماینده دادستان افزود:  متهمان در این پرونده به غیر تشکیل شبکه فساد اقدامات دیگری  را داشته اند. لواسانات از لوکس ترین و گران ترین مجموعه های کشور است و شگردشان این بوده که پلیس نظارت می آمده و ساختمان ها را شناسایی و به مافوق خود  در شهرداری گزارش می داده و مافوق براورد می کرده و در قالب دلار و سکه و با تعبیر گیلاس و خرمالو بگیر و  نادیده بگیر کار را پیش می بردند و به همان روال در کمیسیون ماده ۱۰۰ کمک می کرده اند.

نماینده دادستان تصریح کرد: به غیر اینکه از طریق پلیس نظارت و کنترل انجام می دادند،   بعضا خودشان  هم صحبت می کرده و رانت می بستند. اقای موسی پور به ۱۵ مورد اشاره و می گوید که تحویل شهردار داده  است.

نماینده دادستان تاکید کرد: استخوان بندی پرونده بر اقرار بسته شده است. اقرار اولین دلیل و محکم ترین دلیل است. مدارک موجود پرونده  در سال ۹۸ ارایه شده و تمام مستندات هست.

وی افزود: استفاده از حساب های پوششی هم در پرونده  بوده و  به نام موکب اربعین انجام می دادند و در بانک ملی حساب افتتاح کردند و پول هارا واریز می کردند. ما  قبلا شنیده بودیم از راه سینما و ... وارد می کنند ولی از راه امام حسین(ع) نشنیده بودیم. در بازرسی از منزل علی شیخی متهم دیگر  پرونده کارت عابر بانکی به نام احیایی پیدا می شود و اظهاراتش هست. می گوید حساب پوششی بوده است و در خصوص سایر متهمان هم اسناد موجود است.

وی افزود: این پرونده ۵۱ متهم دارد و متهم اول علی حیدریان شهردار سابق لواسان بوده که اتهام مشارکت در شبکه ارتشا را داشته است.

ارسال نظر: