کدخبر: 10358

راز پروند بابک خرمدین فاش شد| راز اکبر خرمدین بعد از مرگش

آقای علی‌اکبر خرمدین سرهنگ بازنشسته ارتش بود و مدت زیادی در جنگ هشت‌ساله ایران و عراق شرکت داشت و در کارها بسیار منظم و دقیق بود و با بی‌نظمی برخورد می‌کرد.

وکیل حسن امیدوار(وکیل مدافع اکبر خرمدین) در گفت و گو با ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد بیان کرد:

آقای علی‌اکبر خرمدین سرهنگ بازنشسته ارتش بود و مدت زیادی در جنگ هشت‌ساله ایران و عراق شرکت داشت و در کارها بسیار منظم و دقیق بود و با بی‌نظمی برخورد می‌کرد. همچنین طبق اظهارات زندانی‌ها و مسئولان زندان فردی مهربان و خوشرو بود.

به نظر بنده علی اکبر خرمدین به علت اینکه شغل نظامی داشت و از یک سری اصول و نظم خاصی در زندگی پیروی می‌کرد، این شخصیت وی با شخصیت فرزندان خود، بابک و آرزو در تعارض بود به همین دلیل هیچ وقت ابراز ندامت نکرد.

او فردی نظامی و دارای نظم و اصول خاصی در زندگی بود؛ مثلا مخالف سیگار کشیدن و… بود. فرزندان وی این نظم و اصول را رعایت نمی‌کردند و یا در منزل، فرزندان با ایجاد فضای متشنج و درگیری و بدرفتاری با پدر و مادر به قول معروف صبر و طاقت علی اکبر خرمدین به سر آمده بود و او متاسفانه به جای حل مسئله و مشکلات، صورت مسئله را پاک می‌کرد.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها