کدخبر: 11471

حقوق| حقوق بگیران

خبر مهم رییسی برای حقوق بگیران| بخوانید

رئیسی در مراسم تجلیل از الگوهای برتر کارگری: ▫️کارگران ستون تحقق اقتصاد مقاومتی و ساختن ایران قوی هستند.

هیچ واحد تولیدی حق ندارد در پرداخت منظم و به موقع حقوق کارگران تعلل کند.

▫️ارتقای امنیت شغلی کارگران از دغدغه‌های مهم کارگران و جزو اولویت‌های دولت است و وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی باید جدیت در راستای رفع نگرانی کارگران در این زمینه بکوشد.

ارسال نظر: