کدخبر: 17299

حادثه هولناک| حوادث

راننده متجاوز به دام افتاد| حادثه هولناک در این شهر

زنی در شهرستان میناب استان هرمزگان با مراجعه به پلیس از آزار شیطانی توسط راننده پراید که در نقش مسافرکش بود، توضیح داد و پلیس در کمتر از ۲۴ ساعت موفق به بازداشت مرد شیطان صفت شد.

راننده پراید شیشه دودی که در نقش مسافرکش زنان جوان را ربوده و با تهدید، آن‌ها را قربانی نقشه شومش کرده بود از سوی پلیس شهرستان میناب دستگیر شد.

چند روز پیش زنی سراسیمه و هراسان خود را به مأموران پلیس شهرستان میناب در استان هرمزگان رساند و گفت که به دام یک مرد شیطان‌صفت افتاده است.

او توضیح داد: برای رفتن به خانه‌ام کنار خیابان منتظر تاکسی بودم که یک خودروی پراید مقابلم توقف کرد. راننده مسیرم را پرسید و من هم به تصور اینکه مسافرکش است، سوار ماشین شدم، اما به محض اینکه روی صندلی نشستم و در را بستم متوجه شدم درهای عقب ماشین دستگیره ندارند. از سوی دیگر شیشه‌های ماشین کاملا دودی بودند و همه این‌ها باعث شد که به ماجرا شک کنم.

وی ادامه داد: درست در همان لحظه بود که راننده درهای ماشین را قفل کرد و مطمئن شدم که نقشه شومی در سر دارد. از او خواستم توقف کند تا پیاده شوم، اما وی به حرفم اعتنایی نکرد و با سرعت وارد خیابانی خلوت شد. در آن لحظه هر چه تلاش کردم موفق به باز کردن در یا پایین کشیدن شیشه‌ها نشدم. راننده تیغه چاقویی را که همراهش بود به سمتم گرفت و تهدید کرد که اگر سر و صدا کنم، مرا خواهد کشت.

 

ارسال نظر: